Kategoriarkiv: Smart Hem

Kontrollera om dörrar och fönster är öppna

Eftersom mitt hemlarms sensorer inte kommunicerar med Domoticz så kan jag inte få reda på om fönster och dörrar är öppna, om inte jag aktiverar larmet/skal larmet. Men jag vill gärna att Domoticz vet om dörrar och fönster är öppna, så att jag kan få meddelande om det innan jag lägger mig eller lämnar huset. Så jag köpte 4 st magnetsensorer (Nexa LMST-606) för att testa.

Sensorerna dyker direkt upp i Domoticz. Jag använder en RFXtrx433e för mina enheter på 433 MHz-bandet.

Away mode

För att meddela mig om jag glömt en dörr eller fönster öppet när jag lämnar huset så använder jag följande kod:

commandArray = {}
if (devicechanged['Away'] == 'On') then
  --commandArray['SendNotification']='Away Mode On#Away mode is on!'
  openDevices = ''
  for deviceName,deviceValue in pairs(otherdevices) do
    --Check if deivces name starts with MCS (All my door and window sensors starts with MCS)
    if (string.sub(deviceName,1,4)=='MCS ') then
      if deviceValue == "On" then
        if (openDevices ~= '') then openDevices = openDevices .. ', ' end
        openDevices = openDevices .. string.sub(deviceName,5,-1)
      end
    end
  end
  if (openDevices ~= '') then
    commandArray['SendNotification']='Något är öppet#Följande enheter är öppna: ' .. openDevices .. '!'
  end
end
return commandArray

Hur jag tänker: När ”Away” aktiveras så kontrollera den först om altandörren i vardagsrummet är öppet, är den den så läggs den till i variabeln ”openDevices”. Sen kollar den om stora fönstret är öppet, är fönstret öppet så läggs den till i variabeln ”openDevice”.  Osv.

Om det är någon enhet som är öppen, alltså openDevice är inte tom, så skickar den ett meddelade via Domoticz, som i sin tur skickar meddelandet till min telefon med Pushover.

Screenshot_20160812-220204

Manöverpanelen

Jag har även lagt in statusen på magnetsensorerna till min manöverpanel, så att jag lätt kan få en överblick på vilka enheter som är öppna.

magneticsensors

Just nu testkör jag systemet. Fungerar det bra så kommer jag bygga ut det till alla dörrar och fönster.

Manöverpanel

Blev inspirerad av ett blogginlägg Fabulous Home Automation som beskriver hur man kodar en snygg manöverpanel till Domoticz.

Jag tänkte först använda samma stuk på min kontroll med ”Main Area”, ”Scenes Bar” och ”Link Bar”. Men fick sen idén att designa det i ”Material Design” stuk. Hittade i min inspirationsmapp ett ”framework” som heter Material Design Lite. Vilket gör designarbetet mycket enklare.

Skissade upp lite hur jag ville ha det. Det jag mest kollar idag är vad temperaturen är ute. Så det är viktigt att tydligt presentera. Jag är även intresserad av att se vad energiförbrukningen är nu och lätt kunna se historik på det. Jag vill även lätt kunna se temperaturen i några andra rum. Just nu ser det ut enligt bilden nedan.

dash

I vänsterkolumnen visar överst ett ”kort” med aktuell temperatur. För att göra kortet lite roligare så har jag lagt en satellitbild på Tyringe som bakgrund. Kortet visar även väderprognos. Under detta kortet visas temperaturen i olika rum.

I mittenkolumnen visas normalt nuvarande strömförbrukningen överst i ett ”card”, men är det något som jag vill att systemet ska uppmärksamma mig på så placeras ett kort före. Exempel på detta är om min NAS är avstängd. Då placeras detta kort före strömförbrukningskortet och har en skarp röd bakgrundsfärg så att man blir uppmärksam på det.

dash_night

Jag har även ett annat typ av kort som inte är viktiga meddelande men aktuella händelser. T.ex. när klockan är efter 22:00 dyker det upp ett kort med blå bakgrund och frågar om det är dags att gå och lägga sig. Trycker man då på ”NATTLLÄGE”-knappen så aktiveras scenen godnatt i Domoticz. Denna scenen släcker i sin tur lite olika lampor samt TVn. Den aktiverar även skallarmet och kontrollerar så att dörrar och fönster är stängda.

dash_devices

Via knapparna längst ner till höger kan man lättillgängligt komma åt listor och switchar. Den ena knappen visa en lista över vilka enheter som är igång. De med röd text är avstängda och de med grön text är igång. En annan knapp kan man antigen aktivera skallarmet på eller aktivera hela larmet.

Längst upp på sidan finns länkar till de olika sidorna. Första sidan ”Dashbord” är huvudsidan. Rör man inte manöverpanelen på några minuter så återgår sidan automatiskt hit. Nästa sida listar alla lampor i huset. Varje rum har ett eget kort som visar lamporna som finns i rummet. Man ser vilket läge lampan har och man kan manuellt tända och släcka den.

Jag tänkte även lägga in så att den påminner mig om händelser i en kalender. T.ex. födelsedagar, sophämtning, aktiviteter m.m.

Just nu är denna manöverpanel under utveckling med slarvigt skriven kod. Jag tänkte strukturera upp javascript koden lite bättre och ladda upp koden här.

Logga vattenförbrukningen i huset

När jag började med min hemautomation så var ett av mina första projekt att bygga en energimätare för att logga min strömförbrukning. Detta projektet kommer jag lägga upp mer om senare. När jag blev färdig med min energimätare fick jag idén att logga vattenförbrukningen. Tyvärr är detta lite mer invecklat, då vattenmätaren här hemma är analog, som de flesta vattenmätarna är idag. Så det finns ingen lysdiod som pulserar för varje liter vatten m.m. man använder. Fortsätt läsa Logga vattenförbrukningen i huset

Styra TVn med Arduino

Bakom min LG TV finns en RS232-port. Jag har länge funderat på exakt vad den är till för och vad man kan använda den till för något. Nu i höstas fick jag plötsligt för mig att det kanske står något om det i manualen, och döm till min förvåning så var det väl dokumenterat.

Tydligen kan man styra det mesta i TVn med enkla kommandon. Varje kommando är uppbyggt i tre segment: ”[KOMMANDO] [TVID] [VÄRDE]”. TVID ställer man in i TVn. Om jag vill sätta igång TVn så skickar jag kommandot ”ka 01 01” och för att stänga av den igen så skickar jag ”ka 01 00”. Om jag vill ta reda på om TVn är igång eller avstängd så skickar jag ”ka 01 FF” och TVn kommer svara ”a 01 OK01” om den är igång eller ”a 01 OK00” om den är avstängd.

Jag testade dessa kommandon från datorn via en USB till RS232 kabel. Att få drivrutinerna att fungera på Windows 10 var inte enkelt, men fungerade tillsist. När det fungerade så tog jag och kopplade in en RS232 till TTL modul, så att jag kan skicka dessa kommandon från Arduino till TVn.

LG TV Controller_bb

För att kommunicera med Arduinon från nätverket så använder jag mig av MySensors. Med koden här under skapas det två brytare i din kontroller. En för att slå på/av TVn och en för att höja/sänka volymen. Jag kommer senare att lägga in en funktion för att välja mellan HDMI-kanalerna. Bilden ovan visar hur man ansluter RS232-modulen samt radio-modulen NRF24L01+ som används för att kommunicera med MySensors Gateway.

På RS232-modulen, koppla in VCC till VCC på arduino, GND till GND på arduino, TXD till D7 och RXD till D6. Radiomodulen ansluts enligt denna länken.